Tyck till!
X

Var med och påverka på din arbetsplats

En Akademikerförening företräder medlemmarna på arbetsplatsen. Föreningen ger dig och kollegorna ökat inflytande över viktiga frågor som omorganisationer, löneförhandlingar och chefstillsättningar. Följ de fyra enkla stegen på denna sajt för att bilda en Akademikerförening på ert jobb.

Se film om vad en Akademikerförening gör
X

Börja med att ta reda på hur många och vilka av kollegorna som är medlemmar i något av Sacoförbunden och kan vara intresserade av att engagera sig i en Akademikerförening.

Inventera medlemmarna

Om det är svårt att identifiera vilka som är medlemmar i ett Sacoförbund på arbetsplatsen går det bra att kontakta ditt eget förbund eller något av de andra av Sacoförbunden som dels kan få fram hur många medlemmar som finns och dels hjälpa till med att kontakta medlemmarna. Tänk även på att potentiella medlemmar är viktiga att informera om era planer. Om det finns tankar om att bilda en akademikerförening kanske fler vill bli medlemmar i ett Sacoförbund vilket kommer att stärka er förening.

”Jag tycker att vi ser en ganska stor skillnad på arbetsplatsen sen vi har kommit igång på riktigt med fackligt engagemang.”

Towa Eng, CGI Sverige AB Medlem i Jusek

Finns kollektivavtal?

För att starta Akademikerförening krävs att arbetsgivaren har kollektivavtal. Kolla att ni har det på er arbetsplats genom att fråga arbetsgivaren eller ta kontakt med ditt fackförbund. 

Hitta ditt förbund »

För få?

Är ni färre än åtta Sacomedlemmar på arbetsplatsen bör ni utse en kontaktperson istället för att bilda Akademikerförening. En kontaktpersons huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen – på samma sätt som en Akademikerförening gör.

Till skillnad från ledamöterna i en Akademikerförenings styrelse som väljs av medlemmarna utses dock kontaktpersonen av respektive fackförbund. Är du intresserad av att fungera som kontaktperson kan du höra av dig till ditt eget förbund eller mejla Sveriges Ingenjörer som har en samordnande funktion: kontakt@akademikerforening.se 

Bjud in kollegorna till ett informationsmöte och berätta för arbetsgivaren att ni tänker starta en Akademikerförening.
 

Mötesförberedelser

Informera arbetsgivaren om era planer
För att få till en bra dialog med arbetsgivaren redan från start är det viktigt att informera om att ni planerar att bilda en Akademikerförening.

Boka lokal och bestäm tid
Lokalen bör vara tillräckligt stor så att alla får plats, och det är bra om det finns möjlighet att visa en Power Point-presentation. Lägg gärna mötet under lunch, i slutet av arbetsdagen eller strax efter.

Skicka ut inbjudan
Se till att syftet med mötet är tydligt och att alla blir inbjudna i god tid. Använd mallen Inbjudan informationsmöte. Alla anställda på företaget är välkomna till det första informationsmötet, även de som inte är medlemmar i ett Sacoförbund. Kanske är det fler som vill bli medlemmar efter mötet? 

Skriv även ut och sätt upp en affisch för att synliggöra att ni kallar till informationsmöte om att bilda akademikerförening – förslag till affisch finns i högerspalten för nedladdning – om ni bjuder på ätbart något skriv det på affischen och i inbjudan.

Förbered material och presentation
Presentation för medlemsmöte som du kan ladda ner från den här sidan är en bra utgångspunkt för en presentation om vad lokalfackligt arbete innebär.

Beställ lunch eller fika
Många arbetsgivare ger visst bidrag till lokal facklig verksamhet, exempelvis ersättning för lunch eller fika. Fråga arbetsgivaren vad som gäller hos er. Du kan också ta kontakt med ditt Sacoförbund i god tid före mötet för att höra hur ni gör för att få ekonomiskt stöd.

”Vi lyckades förhandla fram en extra ersättning för helgarbete vilket var väldigt uppskattat bland våra medlemmar.”

Helena Sylvan, Cepheid AB Medlem i Naturvetarna

Informationsmöte

Lyft fördelarna med en Akademikerförening
Syftet med ett informationsmöte är främst att identifiera fördelarna med en Akademikerförening. Här har ni chansen att ta upp de frågor ni tycker är viktiga på er arbetsplats. Kanske är det lönerevision, kompetensutveckling eller friskvård – eller något helt annat. Tänk på att det just är era lokala frågor som står i fokus.

Berätta om medlemskapet och ge de som ännu inte är medlemmar möjlighet att bli medlemmar genom att dela ut medlemsfoldrar och informera om medlemskapets fördelar.

Kolla av intresset för att bli förtroendevald
Mötet handlar också om att medlemmarna ska få veta vad lokafackligt arbete innebär, så att de kan ta ställning till om de vill engagera sig som förtroendevalda i den tilltänkta styrelsen. Om ingen eller för få (det måste vara minst tre) vill engagera sig kan ni inte bilda styrelse. Då kan ni istället utse en eller två kontaktpersoner.

Kolla gärna av intresset för att engagera sig som förtroendevald i förväg. Efter mötet behöver ni även skapa en arbetsgrupp som bjuder in till det konstituerande årsmötet.

Akademikerföreningen bildas vid ett konstituerande årsmöte. Till detta möte kallas alla anställda som är medlemmar i något av Sacoförbunden. Kallelsen kan sättas upp på kontoret, läggas ut på intranätet eller skickas ut direkt till medlemmarna.

Checklista årsmöte

Årsmötet syftar till att bilda Akademikerförening på ett demokratiskt sätt. För att kunna göra det är det viktigt att du som har samordningsansvar läser igenom och utgår ifrån mallarna för kallelse, stadgar, dagordning och protokoll.

Fatta beslut om tid och plats för årsmötet
Bestäm när på dagen och vilken tid på året som passar er bäst. Hålls det i samband med en medlemsaktivitet, till exempel en föreläsning av en ombudsman, kan det locka fler att bli medlemmar och ge bättre diskussioner.

Boka lokal
Tänk på att välja en lokal där ni inte blir störda och kan sitta så att ni ser varandra. Det ska också finnas tekniskt stöd för att visa dagordning och dylikt.

Skicka ut kallelse
Alla medlemmar som är medlemmar i ett Sacoförbund ska få information om datum, tid och lokal i god tid, normalt två veckor i förväg.

Skriv även ut och sätt upp en affisch för att synliggöra att ni kallar till årsmöte – förslag till affisch finns i högerspalten – om ni bjuder på ätbart något skriv det på affischen och i inbjudan. 

Informera arbetsgivaren
Ta kontakt med arbetsgivaren för att informera om planerna att bilda förening och att det syftar till att föra dialog och bidra till verksamheten.

Bjud på lunch eller fika
Många arbetsgivare ger visst bidrag till lokal facklig verksamhet. Du kan även ansöka om ekonomiskt bidrag från förbunden ni representerar. Använd detta formulär som mall för att söka bidrag från ditt fackförbund.

Bocka av deltagarna
Kontrollera att de som kommer till mötet är medlemmar i något av Sacoförbunden och därmed är röstberättigade under mötet.

”En fråga där vi verkligen var med och påverkade väldigt mycket handlar om utbildningar i lönesamtalsprocessen som vi har.”

Håkan Westerberg, SEB AB Medlem i Jusek

Kallelse

Kallelsen till det konstituerande årsmöte syftar till att göra alla anställda som är medlemmar i ett Sacoförbund uppmärksamma på att mötet hålls. Den bör skickas ut till alla Sacomedlemmar på arbetsplatsen två veckor före mötet.

Till mötet är medlemmarna välkomna för att välja förtroendevalda som ska ingå i Akademikerföreningens styrelse. Ambitionen är att få så många medlemmar som möjligt att lyfta fram och rösta på tänkbara förtroendevalda.

Relaterade dokument:

Kallelse till årsmöte

Stadgar

Stadgarna för Akademikerföreningen syftar till att sätta gemensamma ramar för hur föreningen och verksamheten ska bedrivas. Läs igenom stadgeförslaget i mallen och föreslå förändringar om det är något som inte passar er verksamhet.

Dagordning/protokoll

Dagordningen för det konstituerande årsmöte syftar till att sätta en agenda för mötet. Den som samordnar medlemsmötet är lämplig som mötesordförande. Be gärna någon kollega i förväg att kandidera som mötessekreterare.

När Akademikerföreningen är bildad är det viktigt att meddela de Sacoförbund ni i styrelsen tillhör, liksom arbetsgivaren, att ni finns.

Anmäl till arbetsgivaren och förbunden

När Akademikerföreningen är bildad är det viktigt att meddela de Sacoförbund ni i styrelsen tillhör, liksom arbetsgivaren, att ni finns.

ANMÄLAN KOM IGÅNG MED ARBETET

Anmäl till arbetsgivaren och förbunden

Fyll i formuläret och skicka in så registreras ni i  Sacoförbundens gemensamma register över förtroendevalda som förvaltas av Sveriges Ingenjörer. När föreningen är registrerad skickar Sveriges Ingenjörer inloggningsuppgifter som ni i styrelsen använder för att till exempel anmäla er till kurser. En kopia på protokollet från det konstituerande mötet ger ni till er arbetsgivare

Bifoga protokoll

Bifoga stadgar

Föreningen företräder även medlemmar som arbetar på:

Styrelsen

 

Uppgifterna är lämnade av:

Informationen kommer att skickas till Sveriges Ingenjörer som förvaltar Sacoförbundens gemensamma register över förtroendevalda, i syfte att kunna ge administrativt stöd åt Akademikerföreningar. Sveriges Ingenjörer kommer att lämna ut dina kontaktuppgifter till tredje man för att du ska kunna fullfölja ditt uppdrag som förtroendevald. Genom att trycka på ”Skicka” samtycker du till att Sveriges Ingenjörer behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som anges ovan.

”Det man gör är egentligen ett bidrag till sina barn för framtiden. Vi skapar framtidens arbetsmiljö, framtidens arbetsmarknad, genom att agera idag.”

Hakan Basaran, Skanska Sverige AB Medlem i Sveriges Ingenjörer

Kom igång med arbetet

Handboken ger dig och dina styrelsekollegor hjälp med att komma igång med ert viktiga arbete. Mer heltäckande information om lokalfackligt arbete hittar du på sverigesingenjorer.se/fortroendevald

Relaterade dokument:

Facklig handbok Privat sektor